Meny

Hvorfor akkurat bølgelengdene 1310 og 1550 nm?

Eller hvorfor er himmelen så uskyldsblå? Og hva har det med fiber å gjøre? Det er faktisk et morsomt sammentreff at den blå himmelen og den røde solnedgangen skyldes et fenomen som også påvirker det fiberbaserte bredbåndet ditt. Les om spredningseffekter og hvorfor vi bruker bølgelengden 1550 nm på de lange fiberlengdene

Når det synlige lyset fra solen når atmosfæren, er det den blå fargens bølgelengde som har størst problemer med å trenge gjennom. Den brytes og reflekteres i atmosfæren, slik at vi oppfatter himmelen som blå. Det samme fenomenet fører til de røde solnedgangene, og det kalles Rayleigh-spredning etter fysikeren Lord Rayleigh.

Rayleigh-spredning

Men hva har dette med fiber i datanettverk å gjøre? 

Faktisk ganske mye. Samme lys – og samme fenomen. Rayleigh-spredning, eller «scattering» som er det engelske uttrykket, kombinert med absorpsjon er de viktigste ingrediensene i det vi kaller demping, og det er den faktoren som i størst grad påvirker våre muligheter til å sende data via fiber over lange avstander. 

Når lyset møter atomer og molekyler i glasset, endres retningen, og etter flere slike kollisjoner kan ikke mottakeren lenger skille ut det opprinnelige signalet. Det har vist seg at ulike bølgelengder blir påvirket på forskjellig måte av dette. De lange bølgelengdene (1550 nm) er mindre følsomme enn de kortere bølgelengdene (1310 nm). Derfor ser du heller ingen langdistanse-SFPer med 1310 nm i bølgelengde. Bruddgrensen for når vi går over til 1550 nm pleier å ligge ved rundt 20 km kabellengde.

water peak level

Graven over viser dempingens størrelse ved forskjellige bølgelengder. Innenfor de innsirklede områdene finner vi bølgelengdene med lavest demping, men også mellom disse to områdene er dempingen forskjellig – i 1550s favør. Her ser du grunnen til at 1310 og 1550 nm har blitt de vanligste bølgelengdene for singlemode fiber, og at det nettopp er 1550 som er den foretrukne bølgelengden ved lange avstander. Midt mellom 1310 og 1550 ligger det såkalte «water peak level», der dempingen er størst. Men like før 1310 og like etter 1550 er dempingen også betydelig høyere. Dette gjelder den tradisjonelle singlemode-kabelen G.652, som fortsatt er svært vanlig ute i felt. 

Absorpsjon, som er den andre ingrediensen, oppstår av flere årsaker, men for eksempel av mikro- og makrobøyinger, sprekker, gassrester i kjernematerialet og lignende. Disse avvikene i materialet har størst påvirkning ved enkelte bølgelengdeintervaller. 

Instrumentprodusenten Exfo har laget en illustrativ film om temaet:

demping tutorial

I senere år har man klart å produsere en fiberkabel der disse effektene er minimert, såkalt LWP-kabel (Low Water Peak), eller til og med ZWP (Zero Water Peak), og disse har fått betegnelsen G.652c og G.652d. Men det finnes også andre spesialvarianter, som G.657 der man har optimalisert fiberen for å tåle minst mulig bøyningsradius, eller G.655 som har blitt optimalisert for DWDM, for å nevne noen. Hos Direktronik er alle lagerførte singlemode-kabler av den optimaliserte typen G.652c, men hvis du trenger en kabel basert på en av de andre variantene, kan vi raskt lage det til deg – selv i små antall.

Ta gjerne kontakt hvis du har flere spørsmål om fibernett.

 

Produktområder

Relaterte komponenter

Vare.nr 12-1361
WireXpert 500 Fiber er instrumentet for deg som først og fremst trenger å teste, sertifisere og dokumentere fiber, men som også ønsker muligheten til å komplettere med tilsvarende muligheter også for kobbernett når behovet oppstår. Instrumentet er basert på den mest allsidige testplattformen som finnes, slik at du kan utvide med funksjonalitet og ytelse i den takten du trenger, opp til Cat8 / Klasse II og forbi.
112 970 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 33-8000
33-8000 - EDFA 1528-1560nm, komplett med chassi, filter, 2xNettagg 100W
187 020 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 17-2920
OM5 er den fremtidige multimodeklassifiseringen. Når kravene til båndbredde øker, viser OM5 sin styrke. Forskjellen mellom OM4 og OM5 ser ikke ut til å være så stor, men når du får støtte for en større båndbreddeområde på 850-950 nm, kan du overveie fordelene.
101 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter