Meny

Miljøkontroll

For at vi skal føle oss bra, prestere godt og holde oss friske, er miljø og luftkvaliteten av største betydning. Kvaliteten på luften vi puster inn påvirkes av en rekke faktorer. Dessverre øker luftforurensning i våre omgivelser stadig på grunn av trafikk, dekkslitasje, industri, fyring med fossilt brensel m.m.

Her finner du smarte løsninger for å overvåke og kontrollere hvordan det står til med miljøet og luftkvaliteten på din arbeidsplass, i hjemmet, i laboratoriet, i skogen samt i bymiljø.

Også sensorer til industriell måling av ulike typer gasser. Mangler du en sensor? Kontakt oss på info@direktronik.no, så lager vi den til deg

Aktive filtre Tilbake til

Produkter

45

Grensesnitt

Vis mer

Bevegelse

Vis mer

Digital Input

Vis mer

Temp/Humidity monitoring

Vis mer

Analog I/O

Vis mer

RJ45

Vis mer

SNMP

Vis mer

Substance

Vis mer
 
En serie industrielle eksakte gassdetektorer for å kontrollere stort sett alle typer av gasser og luftforurensning. Tydelig LED-skjerm som viser aktuell verdi, gasstype og status. Værbeskyttet, temperaturbestandig og eksplosjonsklassifisert.
3 390 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101959
LoRaWAN temperatur og luftfuktighet
1 037 NOK 1 220 NOK Listpris eks. mva
Vare.nr 20112742
Digital radonmätare.
935 NOK 1 100 NOK Listpris eks. mva
Vare.nr 119-0463
4002 - Poseidon2 4002, plain, uten tilbehør
9 820 NOK eks. mva
Vare.nr 20101889
Fluoriserende sensor for oksygenmåling i vann MODBUS RS485
8 740 NOK eks. mva
Vare.nr 20101890
Online pH-sensor
3 610 NOK eks. mva
 
Nivåmåling med ultralyd, såkalt ultralydnivåsensor, for berøringsfri kontroll av nivå i brønner, tanker, sisterner, siloer osv. Sett alarmgrensene maks./min. direkte i enheten eller koble via RS485 MODBUS RTU til ekstern innsamlingsenhet. Kan varsle via reléutgang til uønsket verdi. Fleksibel strømforsyning 24 VDC (standard), men også tilgjengelig for 12 V batteridrift samt 220 V. LCD-skjerm for lokal avlesing.
3 280 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
 
Miljø- og værovervåkingsstasjon. Med vår multisensor får du kontroll over belysning, temperatur, luftfuktighet, støy, lufttrykk, vindretning, vindstyrke, PM2 og luftforurensende partikler, PM2.5 og PM10, over standard RS-485 Modbus-protokoll. Fleksibel strømmating 10~30 V DC IP65-klassifisert og tåler temperaturer ned til –40 grader. Kontroller luftkvalitet i bymiljø, tunneler, industri, landbruk eller værstasjoner rundt om i verden. Eller bruk den i IoT-prosjekt eller Smartby-løsning.
4 190 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
 
Ammonium, NH3, NH4, er et biologisk restprodukt fra blant annet kunstgjødsel og kloakkrenseanlegg med mer. NH4-N forteller om nitrogeninnholdet i ammoniumioner. For høye nivåer av ammonium i drikkevannet kan være skadelig for mennesker og dyr, og for høye nivåer av ammonium i restvann fra avløpsanlegg fører til forsuring.
17 020 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101887
Konduktivitetssensor – elektrisk ledningsevne i vann
4 350 NOK eks. mva
51 620 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101885
Chemical Oxygen Demand-sensor (COD)
58 570 NOK eks. mva
 
Sensoren er alltid tilkoblet, og den brukes for å gå tidlig varsling om oljeutslipp i vannet. For raskt å kunne hindre at oljelekkasje renner ut i innsjøer og vassdrag. Fås i fire forskjellige versjoner som standard, se under varianter. Modbus RS485.
20 560 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
 
Sensor som måler graden av turbiditet, uklarhet, slam i vannet. Turbiditet kan bestå av både organiske partikler, som jord og alger som er vanlige partikler i vassdrag, samt uorganiske, som for eksempel leire som røres opp fra bunnsedimentene ved bygging og industri.
13 840 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101893
Måler konsentrasjonen av slam i vannet MODBUS RS485
34 700 NOK eks. mva
Vare.nr 20101894
Onlinesensor for blågrønne alger i vann MODBUS RS485
43 480 NOK eks. mva
Vare.nr 119-0730
Innsamlingsenhet med alarmfunksjon og 8 analoge innganger
6 310 NOK eks. mva
 
10 m sensorsonde, kan fås kundetilpasset opptil 100 m. Nivåmåling med ultralyd, såkalt ultralydnivåsensor, for berøringsfri kontroll av nivå i brønner, tanker, sisterner, siloer osv. Sett alarmgrensene maks./min. direkte i enheten eller koble via RS485 MODBUS RTU til ekstern innsamlingsenhet. Varsler via reléutgang ved uønsket verdi. Fleksibel strømforsyning 220 V (standard), men også tilgjengelig for 12 V batteridrift samt 24 VDC. LCD-skjerm for lokal avlesing.
4 120 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101915
Radarnivåsensor for mildt etsende væsker
15 610 NOK eks. mva
Vare.nr 20101914
Radarnivåsensor for alle typer etsende væsker
11 290 NOK eks. mva
Vare.nr 20101922
Radarnivåsensor for hygieniske væsker og næringsmidler
15 610 NOK eks. mva