Meny

Miljøkontroll

For at vi skal føle oss bra, prestere godt og holde oss friske, er miljø og luftkvaliteten av største betydning. Kvaliteten på luften vi puster inn påvirkes av en rekke faktorer. Dessverre øker luftforurensning i våre omgivelser stadig på grunn av trafikk, dekkslitasje, industri, fyring med fossilt brensel m.m.

Her finner du smarte løsninger for å overvåke og kontrollere hvordan det står til med miljøet og luftkvaliteten på din arbeidsplass, i hjemmet, i laboratoriet, i skogen samt i bymiljø.

Også sensorer til industriell måling av ulike typer gasser. Mangler du en sensor? Kontakt oss på info@direktronik.no, så lager vi den til deg

Aktive filtre Tilbake til

Produkter

47

Grensesnitt

Vis mer

Bevegelse

Vis mer

Digital Input

Vis mer

Temp/Humidity monitoring

Vis mer

Analog I/O

Vis mer

RJ45

Vis mer

SNMP

Vis mer

Substance

Vis mer
Vare.nr 20101887
Konduktivitetssensor – elektrisk ledningsevne i vann
4 520 NOK eks. mva
 
Radarnivåsensor for nivåmåling av vann, egnet for ulike typer vanndammer, innsjøer, vannkraftverk, brønner osv. Ufølsom for temperaturer -40 ~ +100 ℃. Nivåsensoren leveres som standard i to versjoner for opptil 30 m og 70 m dybde uten skjerm, fleksibel strømforsyning 12-24 VDC muliggjør batteridrift.
11 380 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101890
Online pH-sensor
3 750 NOK eks. mva
 
Nivåmåling med ultralyd, såkalt ultralydnivåsensor, for berøringsfri kontroll av nivå i brønner, tanker, sisterner, siloer osv. Sett alarmgrensene maks./min. direkte i enheten eller koble via RS485 MODBUS RTU til ekstern innsamlingsenhet. Kan varsle via reléutgang til uønsket verdi. Fleksibel strømforsyning 24 VDC (standard), men også tilgjengelig for 12 V batteridrift samt 220 V. LCD-skjerm for lokal avlesing.
3 420 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101893
Måler konsentrasjonen av slam i vannet MODBUS RS485
36 080 NOK eks. mva
Vare.nr 20101889
Fluoriserende sensor for oksygenmåling i vann MODBUS RS485
9 090 NOK eks. mva
Vare.nr 20112742
Digital radonmätare.
1 340 NOK eks. mva
Vare.nr 20101894
Onlinesensor for blågrønne alger i vann MODBUS RS485
45 210 NOK eks. mva
Vare.nr 119-0730
Innsamlingsenhet med alarmfunksjon og 8 analoge innganger
5 420 NOK eks. mva
 
Sensor som måler graden av turbiditet, uklarhet, slam i vannet. Turbiditet kan bestå av både organiske partikler, som jord og alger som er vanlige partikler i vassdrag, samt uorganiske, som for eksempel leire som røres opp fra bunnsedimentene ved bygging og industri.
14 390 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 119-0463
Poseidon2 4002, plain, uten tilbehør
10 050 NOK eks. mva
Vare.nr 20101885
Chemical Oxygen Demand-sensor (COD)
60 890 NOK eks. mva
Vare.nr 20101921
Radarnivåsensor for solide, faste partikler og pulver
11 380 NOK eks. mva
 
Sensoren er alltid tilkoblet, og den brukes for å gå tidlig varsling om oljeutslipp i vannet. For raskt å kunne hindre at oljelekkasje renner ut i innsjøer og vassdrag. Fås i fire forskjellige versjoner som standard, se under varianter. Modbus RS485.
21 370 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20102155
LoRaWAN, Temp, luftfuktighet, CO2, Solpanel och batteri
9 070 NOK eks. mva
Vare.nr 20101916
Radarnivåsensor for faste materialer, støv og kondens
12 020 NOK eks. mva
Vare.nr 20101965
LoRaWAN utendørssensor CO2 temperatur luftfuktighetssensor
5 660 NOK eks. mva
Vare.nr 20101919
Radarnivåsensor for faste materialer, mye støv og kondens
16 230 NOK eks. mva
Vare.nr 20102156
LoRaWAN, Temp, luftfukt, PM2,5, buller, Solpanel & batteri
13 110 NOK eks. mva
Vare.nr 20101922
Radarnivåsensor for hygieniske væsker og næringsmidler
16 230 NOK eks. mva
Vare.nr 20101964
LoRaWAN utendørssensor PM2.5 temperatur og luftfuktighet
6 390 NOK eks. mva