Meny

Miljøkontroll

For at vi skal føle oss bra, prestere godt og holde oss friske, er miljø og luftkvaliteten av største betydning. Kvaliteten på luften vi puster inn påvirkes av en rekke faktorer. Dessverre øker luftforurensning i våre omgivelser stadig på grunn av trafikk, dekkslitasje, industri, fyring med fossilt brensel m.m.

Her finner du smarte løsninger for å overvåke og kontrollere hvordan det står til med miljøet og luftkvaliteten på din arbeidsplass, i hjemmet, i laboratoriet, i skogen samt i bymiljø.

Også sensorer til industriell måling av ulike typer gasser. Mangler du en sensor? Kontakt oss på info@direktronik.no, så lager vi den til deg

Aktive filtre Tilbake til

Produkter

49

Grensesnitt

Vis mer

Digital Input

Vis mer

Temp/Humidity monitoring

Vis mer

Analog I/O

Vis mer

Counters

Vis mer

SNMP

Vis mer

Scheduling

Vis mer

Bevegelse

Vis mer

Substance

Vis mer
 
Radarnivåsensor for nivåmåling av vann, egnet for ulike typer vanndammer, innsjøer, vannkraftverk, brønner osv. Ufølsom for temperaturer -40 ~ +100 ℃. Nivåsensoren leveres som standard i to versjoner for opptil 30 m og 70 m dybde uten skjerm, fleksibel strømforsyning 12-24 VDC muliggjør batteridrift.
10 380 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101958
LoRaWAN temperatur og luftfuktighet lave temperaturer
1 440 NOK eks. mva
 
10 m sensorsonde, kan fås kundetilpasset opptil 100 m. Nivåmåling med ultralyd, såkalt ultralydnivåsensor, for berøringsfri kontroll av nivå i brønner, tanker, sisterner, siloer osv. Sett alarmgrensene maks./min. direkte i enheten eller koble via RS485 MODBUS RTU til ekstern innsamlingsenhet. Varsler via reléutgang ved uønsket verdi. Fleksibel strømforsyning 220 V (standard), men også tilgjengelig for 12 V batteridrift samt 24 VDC. LCD-skjerm for lokal avlesing.
3 910 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
 
Nivåmåling med ultralyd, såkalt ultralydnivåsensor, for berøringsfri kontroll av nivå i brønner, tanker, sisterner, siloer osv. Sett alarmgrensene maks./min. direkte i enheten eller koble via RS485 MODBUS RTU til ekstern innsamlingsenhet. Kan varsle via reléutgang til uønsket verdi. Fleksibel strømforsyning 24 VDC (standard), men også tilgjengelig for 12 V batteridrift samt 220 V. LCD-skjerm for lokal avlesing.
3 110 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101964
LoRaWAN utendørssensor PM2.5 temperatur og luftfuktighet
7 420 NOK eks. mva
Vare.nr 20101957
LoRaWAN temperatur og luftfuktighet utendørs
1 510 NOK eks. mva
Vare.nr 20101963
LoRaWAN måler fuktighet og temperatur i jord
4 310 NOK eks. mva
Vare.nr 20101887
Konduktivitetssensor – elektrisk ledningsevne i vann
4 120 NOK eks. mva
Vare.nr 20102138
LoRaWAN O3 Ozone sensor
5 850 NOK eks. mva
Vare.nr 20101966
LoRaWAN måler nivået av nitrogenoksid, NO, i luften
8 190 NOK eks. mva
Vare.nr 20102152
LoRaWAN Mäter nivån av SO2 Svaveldioxid i luften
9 250 NOK eks. mva
Vare.nr 20102155
LoRaWAN, Temp, luftfuktighet, CO2, Solpanel och batteri
8 270 NOK eks. mva
Vare.nr 20102156
LoRaWAN, Temp, luftfukt, PM2,5, buller, Solpanel & batteri
11 950 NOK eks. mva
Vare.nr 20101965
LoRaWAN utendørssensor CO2 temperatur luftfuktighetssensor
5 160 NOK eks. mva
Vare.nr 20102139
LoRaWAN Ultrasonicsensor for nivåmåling
4 160 NOK eks. mva
 
Reservesensorer for overvåkning av gasser. Kjøp riktig reservesensor, skru ut den gamle fra «hovedsensoren», og skru inn den nye. Deretter aktiverer du selvkalibreringsfunksjonen i «hovedsensoren», og produktet er igjen klart til bruk. Betydelig enklere og mer kostnadseffektivt enn å kaste hele produktet eller sende det til fabrikken for å få byttet sensoren.
1 860 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20112742
Digital radonmätare.
1 220 NOK eks. mva
Vare.nr 20101959
LoRaWAN temperatur og luftfuktighet
1 470 NOK eks. mva
Vare.nr 20101922
Radarnivåsensor for hygieniske væsker og næringsmidler
14 800 NOK eks. mva
 
Eksplosjonssikker nivåmåling med ultralyd, såkalt ultralydnivåsensor for berøringsfri kontroll av nivå i brønner, tanker, sisterner, siloer osv. Sett alarmgrensene maks./min. direkte i enheten eller koble via RS485 MODBUS RTU til ekstern innsamlingsenhet. Kan varsle via reléutgang til uønsket verdi. Fleksibel strømforsyning 24 VDC (standard), men også tilgjengelig for 12 V batteridrift samt 220 V. LCD-skjerm for lokal avlesing.
4 760 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101914
Radarnivåsensor for alle typer etsende væsker
10 710 NOK eks. mva