Meny

Miljøkontroll

For at vi skal føle oss bra, prestere godt og holde oss friske, er miljø og luftkvaliteten av største betydning. Kvaliteten på luften vi puster inn påvirkes av en rekke faktorer. Dessverre øker luftforurensning i våre omgivelser stadig på grunn av trafikk, dekkslitasje, industri, fyring med fossilt brensel m.m.

Her finner du smarte løsninger for å overvåke og kontrollere hvordan det står til med miljøet og luftkvaliteten på din arbeidsplass, i hjemmet, i laboratoriet, i skogen samt i bymiljø.

Også sensorer til industriell måling av ulike typer gasser. Mangler du en sensor? Kontakt oss på info@direktronik.no, så lager vi den til deg

Aktive filtre Tilbake til

Produkter

47

Grensesnitt

Vis mer

Digital Input

Vis mer

Temp/Humidity monitoring

Vis mer

Analog I/O

Vis mer

Counters

Vis mer

SNMP

Vis mer

Bevegelse

Vis mer

Substance

Vis mer
 
10 m sensorsonde, kan fås kundetilpasset opptil 100 m. Nivåmåling med ultralyd, såkalt ultralydnivåsensor, for berøringsfri kontroll av nivå i brønner, tanker, sisterner, siloer osv. Sett alarmgrensene maks./min. direkte i enheten eller koble via RS485 MODBUS RTU til ekstern innsamlingsenhet. Varsler via reléutgang ved uønsket verdi. Fleksibel strømforsyning 220 V (standard), men også tilgjengelig for 12 V batteridrift samt 24 VDC. LCD-skjerm for lokal avlesing.
4 150 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
 
Nivåmåling med ultralyd, såkalt ultralydnivåsensor, for berøringsfri kontroll av nivå i brønner, tanker, sisterner, siloer osv. Sett alarmgrensene maks./min. direkte i enheten eller koble via RS485 MODBUS RTU til ekstern innsamlingsenhet. Kan varsle via reléutgang til uønsket verdi. Fleksibel strømforsyning 24 VDC (standard), men også tilgjengelig for 12 V batteridrift samt 220 V. LCD-skjerm for lokal avlesing.
3 310 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101887
Konduktivitetssensor – elektrisk ledningsevne i vann
4 380 NOK eks. mva
 
Radarnivåsensor for nivåmåling av vann, egnet for ulike typer vanndammer, innsjøer, vannkraftverk, brønner osv. Ufølsom for temperaturer -40 ~ +100 ℃. Nivåsensoren leveres som standard i to versjoner for opptil 30 m og 70 m dybde uten skjerm, fleksibel strømforsyning 12-24 VDC muliggjør batteridrift.
11 040 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
 
Ammonium, NH3, NH4, er et biologisk restprodukt fra blant annet kunstgjødsel og kloakkrenseanlegg med mer. NH4-N forteller om nitrogeninnholdet i ammoniumioner. For høye nivåer av ammonium i drikkevannet kan være skadelig for mennesker og dyr, og for høye nivåer av ammonium i restvann fra avløpsanlegg fører til forsuring.
17 160 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
 
Eksplosjonssikker nivåmåling med ultralyd, såkalt ultralydnivåsensor for berøringsfri kontroll av nivå i brønner, tanker, sisterner, siloer osv. Sett alarmgrensene maks./min. direkte i enheten eller koble via RS485 MODBUS RTU til ekstern innsamlingsenhet. Kan varsle via reléutgang til uønsket verdi. Fleksibel strømforsyning 24 VDC (standard), men også tilgjengelig for 12 V batteridrift samt 220 V. LCD-skjerm for lokal avlesing.
5 060 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
52 030 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 119-0298
4 analog til digital-innganger, 2 Digital I/O, 16 Temp, PoE
6 210 NOK eks. mva
 
Klorofyll er et pigment som finnes i planter og plankton. Når næringsmengden i vannet øker, stiger også klorofyllnivået. Vannet blir brunere. Ved å måle klorofyllnivået i vannet får man en rask verdi på hvor mye planteplankton det inneholder, og basert på det kan man vurdere om det er fare for overgjødsling av vannet.
35 420 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
 
Miljø- og værovervåkingsstasjon. Med vår multisensor får du kontroll over belysning, temperatur, luftfuktighet, støy, lufttrykk, vindretning, vindstyrke, PM2 og luftforurensende partikler, PM2.5 og PM10, over standard RS-485 Modbus-protokoll. Fleksibel strømmating 10~30 V DC IP65-klassifisert og tåler temperaturer ned til –40 grader. Kontroller luftkvalitet i bymiljø, tunneler, industri, landbruk eller værstasjoner rundt om i verden. Eller bruk den i IoT-prosjekt eller Smartby-løsning.
4 180 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101913
LoRa pH-sensor måler pH i vannet
6 760 NOK eks. mva
Vare.nr 20101896
Onlinesensor for karbondioksid, CO2, i vann MODBUS RS485
4 180 NOK eks. mva
Vare.nr 20101914
Radarnivåsensor for alle typer etsende væsker
11 390 NOK eks. mva
Vare.nr 20101919
Radarnivåsensor for faste materialer, mye støv og kondens
15 740 NOK eks. mva
 
En serie industrielle eksakte gassdetektorer for å kontrollere stort sett alle typer av gasser og luftforurensning. Tydelig LED-skjerm som viser aktuell verdi, gasstype og status. Værbeskyttet, temperaturbestandig og eksplosjonsklassifisert.
3 420 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
 
Sensor som måler graden av turbiditet, uklarhet, slam i vannet. Turbiditet kan bestå av både organiske partikler, som jord og alger som er vanlige partikler i vassdrag, samt uorganiske, som for eksempel leire som røres opp fra bunnsedimentene ved bygging og industri.
13 950 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
 
Sensoren er alltid tilkoblet, og den brukes for å gå tidlig varsling om oljeutslipp i vannet. For raskt å kunne hindre at oljelekkasje renner ut i innsjøer og vassdrag. Fås i fire forskjellige versjoner som standard, se under varianter. Modbus RS485.
20 720 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101889
Fluoriserende sensor for oksygenmåling i vann MODBUS RS485
8 810 NOK eks. mva
Vare.nr 20102092
Styrt radarnivåsensor for væsker og pulver
8 580 NOK eks. mva
Vare.nr 20101895
Onlinesensor for klor, restklorsensor MODBUS RS485
13 390 NOK eks. mva
Vare.nr 20101922
Radarnivåsensor for hygieniske væsker og næringsmidler
15 740 NOK eks. mva