Meny

Miljösensorer

Här finner du smarta lösningar för att monitorera och kontrollera hur det står till med miljön och luftkvaliteten på din arbetsplats, i hemmet, i laboratorium, i skogen, i stadsmiljö. Du finner även sensorer för att kontrollera utsläpp i vatten, säkerställa vattenkvalitet i bäckar, vattendrag sjöar och hav. 

Även sensorer för mätning av olika typer av gaser samt sensorer för nivåmätning i avloppsbrunnar, slambrunnar, cilos, cisterner, diseltankar, spillvatten samt olika typer av industrier.

För att vi ska må bra, prestera bra samt hålla oss friska är miljö och luftkvaliteten av högsta vikt. Kvaliteten på luften vi andas påverkas av en mängd faktorer. Dessvärre ökar luftföroreningar i vår omgivning stadigt beroende på trafik, däckslitage, industrier, eldning av fossila bränslen mm.

Lika viktigt som att se till att luften vi andas inte gör oss sjuka är det att kontrollera våra reningsverk så att vi inte släpper ut förorenat vatten i våra vattendrag, sjöar och hav, övervaka oljeutsläpp, övergödning, algblomning mm.

Saknar du en sensor? Kontakta oss på 08-52400700 eller info@direktronik.se så tar vi fram den åt dig

 

Produkter (45)

Aktive filtre Tilbake til

Produkter

45

Bevegelse

Vis mer

Substance

Vis mer
 
Eksplosjonssikker nivåmåling med ultralyd, såkalt ultralydnivåsensor for berøringsfri kontroll av nivå i brønner, tanker, sisterner, siloer osv. Sett alarmgrensene maks./min. direkte i enheten eller koble via RS485 MODBUS RTU til ekstern innsamlingsenhet. Kan varsle via reléutgang til uønsket verdi. Fleksibel strømforsyning 24 VDC (standard), men også tilgjengelig for 12 V batteridrift samt 220 V. LCD-skjerm for lokal avlesing.
4 260 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101913
LoRa pH-sensor måler pH i vannet
4 820 NOK eks. mva
 
Radarnivåsensor for nivåmåling av vann, egnet for ulike typer vanndammer, innsjøer, vannkraftverk, brønner osv. Ufølsom for temperaturer -40 ~ +100 ℃. Nivåsensoren leveres som standard i to versjoner for opptil 30 m og 70 m dybde uten skjerm, fleksibel strømforsyning 12-24 VDC muliggjør batteridrift.
9 290 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101894
Onlinesensor for blågrønne alger i vann MODBUS RS485
36 890 NOK eks. mva
 
Sensoren er alltid tilkoblet, og den brukes for å gå tidlig varsling om oljeutslipp i vannet. For raskt å kunne hindre at oljelekkasje renner ut i innsjøer og vassdrag. Fås i fire forskjellige versjoner som standard, se under varianter. Modbus RS485.
17 430 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101912
LoRa-sensor måler uklarheten, turbiditeten, i vannet
19 650 NOK eks. mva
 
Nivåmåling med ultralyd, såkalt ultralydnivåsensor, for berøringsfri kontroll av nivå i brønner, tanker, sisterner, siloer osv. Sett alarmgrensene maks./min. direkte i enheten eller koble via RS485 MODBUS RTU til ekstern innsamlingsenhet. Kan varsle via reléutgang til uønsket verdi. Fleksibel strømforsyning 24 VDC (standard), men også tilgjengelig for 12 V batteridrift samt 220 V. LCD-skjerm for lokal avlesing.
2 780 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
 
Miljø- og værovervåkingsstasjon. Med vår multisensor får du kontroll over belysning, temperatur, luftfuktighet, støy, lufttrykk, vindretning, vindstyrke, PM2 og luftforurensende partikler, PM2.5 og PM10, over standard RS-485 Modbus-protokoll. Fleksibel strømmating 10~30 V DC IP65-klassifisert og tåler temperaturer ned til –40 grader. Kontroller luftkvalitet i bymiljø, tunneler, industri, landbruk eller værstasjoner rundt om i verden. Eller bruk den i IoT-prosjekt eller Smartby-løsning.
3 930 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101957
LoRaWAN temperatur og luftfuktighet utendørs
1 140 NOK eks. mva
Vare.nr 20101890
Online pH-sensor
3 060 NOK eks. mva
 
En serie industrielle eksakte gassdetektorer for å kontrollere stort sett alle typer av gasser og luftforurensning. Tydelig LED-skjerm som viser aktuell verdi, gasstype og status. Værbeskyttet, temperaturbestandig og eksplosjonsklassifisert.
2 880 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20102155
LoRaWAN, Temp, luftfuktighet, CO2, Solpanel och batteri
6 280 NOK eks. mva
Vare.nr 20101964
LoRaWAN utendørssensor PM2.5 temperatur og luftfuktighet
5 630 NOK eks. mva
Vare.nr 20101887
Konduktivitetssensor – elektrisk ledningsevne i vann
3 690 NOK eks. mva
Vare.nr 20101885
Chemical Oxygen Demand-sensor (COD)
49 670 NOK eks. mva
 
Sensor som måler graden av turbiditet, uklarhet, slam i vannet. Turbiditet kan bestå av både organiske partikler, som jord og alger som er vanlige partikler i vassdrag, samt uorganiske, som for eksempel leire som røres opp fra bunnsedimentene ved bygging og industri.
11 730 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101966
LoRaWAN måler nivået av nitrogenoksid, NO, i luften
5 660 NOK eks. mva
Vare.nr 20101893
Måler konsentrasjonen av slam i vannet MODBUS RS485
29 430 NOK eks. mva
Vare.nr 20101889
Fluoriserende sensor for oksygenmåling i vann MODBUS RS485
7 410 NOK eks. mva
43 770 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
 
Ammonium, NH3, NH4, er et biologisk restprodukt fra blant annet kunstgjødsel og kloakkrenseanlegg med mer. NH4-N forteller om nitrogeninnholdet i ammoniumioner. For høye nivåer av ammonium i drikkevannet kan være skadelig for mennesker og dyr, og for høye nivåer av ammonium i restvann fra avløpsanlegg fører til forsuring.
14 430 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter