Meny

Miljösensorer

Här finner du smarta lösningar för att monitorera och kontrollera hur det står till med miljön och luftkvaliteten på din arbetsplats, i hemmet, i laboratorium, i skogen, i stadsmiljö. Du finner även sensorer för att kontrollera utsläpp i vatten, säkerställa vattenkvalitet i bäckar, vattendrag sjöar och hav. 

Även sensorer för mätning av olika typer av gaser samt sensorer för nivåmätning i avloppsbrunnar, slambrunnar, cilos, cisterner, diseltankar, spillvatten samt olika typer av industrier.

För att vi ska må bra, prestera bra samt hålla oss friska är miljö och luftkvaliteten av högsta vikt. Kvaliteten på luften vi andas påverkas av en mängd faktorer. Dessvärre ökar luftföroreningar i vår omgivning stadigt beroende på trafik, däckslitage, industrier, eldning av fossila bränslen mm.

Lika viktigt som att se till att luften vi andas inte gör oss sjuka är det att kontrollera våra reningsverk så att vi inte släpper ut förorenat vatten i våra vattendrag, sjöar och hav, övervaka oljeutsläpp, övergödning, algblomning mm.

Saknar du en sensor? Kontakta oss på 08-52400700 eller info@direktronik.se så tar vi fram den åt dig

 

Produkter (45)

Aktive filtre Tilbake til

Produkter

45

Bevegelse

Vis mer

Substance

Vis mer
Vare.nr 20101887
Konduktivitetssensor – elektrisk ledningsevne i vann
3 410 NOK eks. mva
 
Miljø- og værovervåkingsstasjon. Med vår multisensor får du kontroll over belysning, temperatur, luftfuktighet, støy, lufttrykk, vindretning, vindstyrke, PM2 og luftforurensende partikler, PM2.5 og PM10, over standard RS-485 Modbus-protokoll. Fleksibel strømmating 10~30 V DC IP65-klassifisert og tåler temperaturer ned til –40 grader. Kontroller luftkvalitet i bymiljø, tunneler, industri, landbruk eller værstasjoner rundt om i verden. Eller bruk den i IoT-prosjekt eller Smartby-løsning.
3 690 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101912
LoRa-sensor måler uklarheten, turbiditeten, i vannet
21 380 NOK eks. mva
Vare.nr 20101913
LoRa pH-sensor måler pH i vannet
5 250 NOK eks. mva
Vare.nr 20101958
LoRaWAN temperatur og luftfuktighet lave temperaturer
1 190 NOK eks. mva
Vare.nr 20101957
LoRaWAN temperatur og luftfuktighet utendørs
1 250 NOK eks. mva
 
Eksplosjonssikker nivåmåling med ultralyd, såkalt ultralydnivåsensor for berøringsfri kontroll av nivå i brønner, tanker, sisterner, siloer osv. Sett alarmgrensene maks./min. direkte i enheten eller koble via RS485 MODBUS RTU til ekstern innsamlingsenhet. Kan varsle via reléutgang til uønsket verdi. Fleksibel strømforsyning 24 VDC (standard), men også tilgjengelig for 12 V batteridrift samt 220 V. LCD-skjerm for lokal avlesing.
3 930 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
 
10 m sensorsonde, kan fås kundetilpasset opptil 100 m. Nivåmåling med ultralyd, såkalt ultralydnivåsensor, for berøringsfri kontroll av nivå i brønner, tanker, sisterner, siloer osv. Sett alarmgrensene maks./min. direkte i enheten eller koble via RS485 MODBUS RTU til ekstern innsamlingsenhet. Varsler via reléutgang ved uønsket verdi. Fleksibel strømforsyning 220 V (standard), men også tilgjengelig for 12 V batteridrift samt 24 VDC. LCD-skjerm for lokal avlesing.
3 230 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
 
Nivåmåling med ultralyd, såkalt ultralydnivåsensor, for berøringsfri kontroll av nivå i brønner, tanker, sisterner, siloer osv. Sett alarmgrensene maks./min. direkte i enheten eller koble via RS485 MODBUS RTU til ekstern innsamlingsenhet. Kan varsle via reléutgang til uønsket verdi. Fleksibel strømforsyning 24 VDC (standard), men også tilgjengelig for 12 V batteridrift samt 220 V. LCD-skjerm for lokal avlesing.
2 570 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
 
Sensor som måler graden av turbiditet, uklarhet, slam i vannet. Turbiditet kan bestå av både organiske partikler, som jord og alger som er vanlige partikler i vassdrag, samt uorganiske, som for eksempel leire som røres opp fra bunnsedimentene ved bygging og industri.
10 840 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
 
Reservesensorer for overvåkning av gasser. Kjøp riktig reservesensor, skru ut den gamle fra «hovedsensoren», og skru inn den nye. Deretter aktiverer du selvkalibreringsfunksjonen i «hovedsensoren», og produktet er igjen klart til bruk. Betydelig enklere og mer kostnadseffektivt enn å kaste hele produktet eller sende det til fabrikken for å få byttet sensoren.
421 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20102138
LoRaWAN O3 Ozone sensor
4 390 NOK eks. mva
Vare.nr 20102152
LoRaWAN Mäter nivån av SO2 Svaveldioxid i luften
4 860 NOK eks. mva
 
Radarnivåsensor for nivåmåling av vann, egnet for ulike typer vanndammer, innsjøer, vannkraftverk, brønner osv. Ufølsom for temperaturer -40 ~ +100 ℃. Nivåsensoren leveres som standard i to versjoner for opptil 30 m og 70 m dybde uten skjerm, fleksibel strømforsyning 12-24 VDC muliggjør batteridrift.
8 570 NOK eks. mva
Finnes i flere varianter
Vare.nr 20101964
LoRaWAN utendørssensor PM2.5 temperatur og luftfuktighet
6 130 NOK eks. mva
Vare.nr 20101894
Onlinesensor for blågrønne alger i vann MODBUS RS485
34 060 NOK eks. mva
Vare.nr 20102139
LoRaWAN Ultrasonicsensor for nivåmåling
3 440 NOK eks. mva
Vare.nr 20101966
LoRaWAN måler nivået av nitrogenoksid, NO, i luften
6 150 NOK eks. mva
Vare.nr 20101959
LoRaWAN temperatur og luftfuktighet
1 220 NOK eks. mva
Vare.nr 20101965
LoRaWAN utendørssensor CO2 temperatur luftfuktighetssensor
4 260 NOK eks. mva
Vare.nr 20102155
LoRaWAN, Temp, luftfuktighet, CO2, Solpanel och batteri
6 830 NOK eks. mva