Meny

Driftstemperatur

På grunn av ekstremvær som skyldes klimaendringer, blir det stadig mer vanlig med unormalt høye eller lave temperaturer. Overvåkning utendørs har blitt stadig mer populært, og derfor blir det stadig viktigere å utvikle kameraer som tåler denne bruken.

I likhet med alle elektriske enheter kan et overvåkningskamera kun brukes i et bestemt temperaturområde. Siden temperaturen påvirker ulike komponenter i kameraet på forskjellige måter, bestemmes dette temperaturområdet av de mest kulde- og varmefølsomme komponentene.

Hvis overvåkningskameraet brukes i et miljø hvor temperaturen er lavere enn minimumstemperaturen, eller høyere enn maksimumstemperaturen, vil det oppstå problemer. Ved for eksempel svært høye temperaturer kan kameraets bildesensor lage såkalte «varme piksler», som er meget hvite enkeltpiksler som reduserer bildekvaliteten. Ekstremt høye eller lave temperaturer kan også føre til permanent skade på kameraet, slik at kameraet ikke vil fungere selv i normale temperaturer.

På grunn av ekstremvær som skyldes klimaendringer, blir det stadig mer vanlig med unormalt høye eller lave temperaturer. Overvåkning utendørs har blitt stadig mer populært, og derfor blir det stadig viktigere å utvikle kameraer som tåler denne bruken.

Utfordringer ved høye temperaturer

Normal drift av overvåkningskameraer produserer betydelige mengder varme. Dette gjelder spesielt ved HD-kameraer og kameraer som bruker videokomprimering, som H.264, for å bruke nettverkets båndbredde på en mer effektiv måte, men som samtidig øker belastningen. Når varmen fra drift av kameraet kombineres med høye utetemperaturer, kan det være veldig utfordrende å sikre at kameraet fungerer som det skal.

For å sikre normal drift ved høye temperaturer, må man bruke flere parallelle tilnærminger. For det første må varmen som kameraet produserer, ventileres på en effektiv måte. En effektiv termisk design fjerner raskt varmen fra kameraets interne komponenter, for eksempel ved hjelp av en vifte. Komponentenes plassering kan også brukes til å forbedre luftstrømmen i kamerahuset, slik at kjøleviftene blir mer effektive, og slik at man kan bruke naturlig konveksjon. Ytterligere strategier for å redusere den interne temperaturen inkluderer kjøleribber og varmerør. I tillegg til disse tiltakene for å ventilere bort varmen fra kameraet, må kameraets komponenter isoleres så mye som mulig mot høy utetemperatur, for eksempel ved hjelp av ikke-varmeledende materialer på utsiden av kameraet.

Utfordringer ved lave temperaturer

Lave temperaturer kan også potensielt føre til problemer for drift av kameraet. Selv om kameraets komponenter generere betydelige mengder varme, kan det hende det ikke er tilstrekkelig for å opprettholde minimumstemperaturen for drift når det er ekstremt kaldt ute, eller når det er kaldt over lengre tid.

Ett av problemene som kan oppstå i kaldt vær er at kameraet ikke vil starte opp igjen etter for eksempel et strømbrudd. I tillegg kan komponentene bli skadet når man forsøker å starte kameraet. Derfor anbefales det å varme opp kameraet før det startes igjen.

For å løse problemer ved oppstart skal kameraet ha en mekanisme som sørger for å først øke den interne temperaturen til normal driftstemperatur. En god design skal kunne øke den interne temperaturen i kameraet fra –40 °C til normal driftstemperatur i løpet av 40 minutter. I tillegg til et effektivt, innebygd varmeelement, kan god design sørge for at de innvendige viftene kan distribuere varmen inne i kameraet, slik at komponentene får lik temperatur.

utendørsmiljø

Avansert design for ekstreme temperaturforhold

God termisk design er viktig for enhver elektronisk enhet, men spesielt for overvåkningskameraer som brukes utendørs. Slike kameraer har vanligvis ingen nedetid. De må fungere kontinuerlig uansett værforhold, selv ved ekstremvær – som oppstår stadig oftere.

Derfor er det et skrikende behov for mer sofistikert termisk design slik at utvendige overvåkningskameraer kan brukes i ekstreme temperaturer og i lengre perioder med uvanlig høye og lave temperaturer. Slik design skal la programvaren bruke sanntidsinformasjon om temperatur fra sensorer for å bestemme når varmeelementer og vifter skal kjøres. De skal også gi meget nøyaktig kontroll over disse komponentene for å maksimere levetiden, redusere antall feil og naturligvis opprettholde optimal temperatur i kameraet.

I tillegg til bedre pålitelighet, skal et robust og vanntett overvåkningskamera inneholde nøkkelkomponenter som SoC og bildesensor som oppfyller strenge bransjestandarder. Selv om industrielle komponenter er mer kostbare, gjør det enklere å sikre god termisk design, samtidig som de gir overlegen ytelse i ekstreme temperaturer.

Selv om innkjøpskostnaden for kameraer som er utformet for å tåle ekstreme temperaturforhold er høyere, sørger de overlegne varme- og kuldeegenskapene for at det er mindre risiko for skader. Man slipper å bytte dem ut eller reparere dem, noe som sannsynligvis vil gi lavere totalkostnad i de fleste tilfeller – samtidig som man får en mye mer pålitelig overvåkning.

Vanntett hus

I tillegg til det store temperaturområdet må et robust utendørs overvåkningskamera også være vanntett slik at kameraet beskyttes mot regn og støv. Det skal oppfylle IP-klassifiseringen som definerer beskyttelse mot solide objekter og væske på en skala på henholdsvis seks og åtte. Huset bør minimum være av kapslingsgrad IP66 for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av kamerakomponentene.

vanntett hus

beskyttelsesgrad