Meny

Passiv eller aktiv WDM

En sammenlikning av aktive og passive WDM-løsninger

Aktive løsninger har mange fordeler sammenlignet med passive løsninger

 • Overvåkningsmulighet for det optiske grensesnittet. Bruker eksisterende SFPer i kundeenden og leverandøruavhengige SFPer på WDM-siden. 
 • Med overvåkningsfunksjonen får man mulighet til optisk ytelsesovervåkning, og man får raskt feilindikasjon.
 • Effektiv ved å legge flere tjenester på samme bølgelengde, noe som reduserer kostnadene for både driftsetting og administrasjon.
 • Gjør det mulig å bruke signalforsterking og regenerering på lyset, for å øke koblingsbudsjettet og for å kunne brukes over lang avstand, noe som begrenses i passive nettverk.
 • Tillater forenklede topologiendringer og utbygging ved hjelp av ROADM-teknologi.
 • Gjør det mulig å levere SLA-tjenester til tredjepartsklienter.

Passive løsninger kjennetegnes av følgende

 • Det kan være utfordrende å tolke ansvarsfordelingen mellom kunde og fiberleverandør, ingen uttalte grenser.
 • Det kan bli høye kostnader for de optiske modulene.
 • Begrenset optisk kontroll når det kommer til ytelse og feilisolasjon, noe som øker MTTR.
 • Hver tjeneste krever en dedikert bølgelengde, som reduserer kompleksiteten ved installasjon og håndtering.
 • Begrenset lenkeeffektbudsjett og avstand.
 • Ikke effektiv utenfor punkt-til-punkt-topologier.