Meny

Hva gjør merking og sporbarhet viktig?

Utfordringen mange bedrifter står overfor dreier seg ofte om hvordan de kan implementere sporbarhet i sin spesielle produksjon og drift på en optimal måte.

Problemstilling

Fordi mulighetene, behovene og kravene til å kunne spore materialer, produkter og
data i industrien har økt betydelig i løpet av de siste årenes tekniske
utvikling, står mange industribedrifter ovenfor en stor utfordring.

Utfordringen mange bedrifter står overfor dreier seg ofte om hvordan de kan implementere sporbarhet i sin spesielle produksjon og drift på en optimal måte.
Noen selskaper vet ikke hvorfor de skal jobbe for å øke sporbarheten og hvilke positive effekter de kan ha på organisasjonen og driften.

Behov for sporbarhet

Behovet for sporbarhet er noe som har dukket opp og kan se veldig forskjellig ut avhengig av området selskapet er lokalisert i.
Det kan handle om å fortsette å være konkurransedyktig i markedet ettersom flere og flere selskaper må oppfylle spesielle lovkrav.
Det kan også handle om bransjer som ønsker å utvikle egne prosesser for å gjøre produksjonen så optimal som mulig, men som også oppfyller forventninger og krav fra sluttkunden, for eksempel i form av å kunne garantere en viss grad av kvalitet på produktet. 

Sporbarhet er et resultat av at produkter som er identiske kan variere i karakter og kvalitet.
Seks underliggende faktorer som kan påvirke produktet og som kan identifiseres ved hjelp av sporbarhet er:

•Alder:
Forskjeller i alder kan føre til forskjeller mellom ellers identiske produkter.
Dette kan omfatte designendringer, endringer i produksjon og prosesser, kutt i produktkostnader eller rett og slett at produktet har vært på lager i lang tid.

•Opprinnelse:
Forskjeller i karakteren til et produkt kan påvirkes av råvarens opprinnelse.

•Destinasjon:
Identiske produkter finnes på forskjellige destinasjoner i forsyningskjeden, også når produktet sendes til sluttkunden.
Ved tilbakekalling av varer er det viktig å ha informasjon om produktets plassering.

•Tilpasning:
Forskjeller i produktenes natur kan med vilje opprettes for å tilpasse produktet til kundens krav.

• Feil og variasjoner:
Utilsiktede forskjeller og forskjeller skyldes variasjoner eller feil i produksjons- og distribusjonsprosessen.

• Ulovlige aktiviteter:
Stjålne produkter må kanskje spores for å identifisere hvor tyveriet stammer fra.
Sporbarhet kan også brukes til å se om et produkt er et ekte produkt eller en ulovlig kopi

Implementering av sporbarhet

Implementering av sporbarhet er et svært komplekst område.
Det kan variere sterkt mellom ulike bransjer, selskaper, produkter og krav.
Det som imidlertid er viktig for alle bedrifter og bransjer når det gjelder å muliggjøre sporbarhet, er merkingen av produktene.
Det finnes flere forskjellige teknikker og tilnærminger avhengig av hvilken type produkter som skal merkes, eksterne faktorer og mer.

Her fremhever vi noen av de vanligste alternativene.

•Strekkode:
Det som er mest brukt når det gjelder del-/produktidentifikasjon er en strekkode.
Ofte er det nødvendig med mer enn 10 mm overflate.
På grunn av dette er strekkoden ikke nyttig for veldig små produkter.

• RFID:
RFID står for Radio Frequency Identification og som navnet beskriver, foregår informasjonsutvekslingen vanligvis via en radiobølge.
Det er nå chips i mikrostørrelse som er mindre enn 1 mm, denne brikken fylles med aktuell informasjon for det spesifikke produktet.
Hver brikke er unik og leses enkelt trådløst. 

• Kabelmerking:
Det er lett å trekke kabler, men minnet har sine begrensninger.
En merket kabel forteller deg nøyaktig hvilken funksjon den har i prosessfasen.